اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • بهسازی پیاده روهای خیابان مقداد

    بهسازی پیاده روهای خیابان مقداد

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۵/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۱/۱۲/۰۱مبلغ اعتبار :4,499,804,144 ریال
    محل اجرا
    خیابان مقداد - ناحیه 2