اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • تکمیل سالن فرهنگی و بسیج مسجد صاحب الزمان سیس آباد

    تکمیل سالن فرهنگی و بسیج مسجد صاحب الزمان سیس آباد

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۷/۰۸تاریخ خاتمه :۱۳۹۲/۰۱/۰۸مبلغ اعتبار :50,000,000 ریال
    محل اجرا
    انتهای جاده سیمان - سیس آباد