اوقات شرعی
 
     
   • گزارش دیدار های مردمی نشست های تخصصی شهردار منطقه سه
   • گزارش تصویری دیدار گذشته
   • بازدید شهردار منطقه سه از محلات