اوقات شرعی
 • پنج شنبه،01 اسفند 1398
 • ورود
 
     
   • چارت سازمانی
    حجت فرقانی
    شهردار منطقه
    31293702
    forghani-h@mashhad.ir
    حسین نورانی
    مسؤول دفتر شهردار
    31293702
    سعید دهنوی
    مسؤول امور حراست

    مهدی بینا
    مسؤول امور حقوقی
    05131293711
    سید حسین موسوی
    مسؤول امور املاک
    05131293799
    rahmaninasab-m@mashhad.ir
    حسین نورانی
    مسؤول امور روابط عمومی
    051331293727
    تورج یوسف زاده
    معاون توسعه مدیریت و منابع
    05131293770
    yousefzadeh-t@mashhad.ir
    رامین رحیمی ازغد
    معاون فنی و اجرایی

    احمد ابراهیمی
    معاون شهرسازی و معماری

    نواحی منطقه3
    ناحیه

    ناحیه یک
    فاقد محتوا
    ناحیه دو
    فاقد محتوا
    ناحیه سه
    فاقد محتوا
    ناحیه چهار (منفصل قرقی)
    فاقد محتوا