اوقات شرعی
 
     
   • صدور پروانه

    مدارک مورد نیاز

    1- ارائه اصل و کپی سند مالکیت
    2- حضور مالک یا مالکین یا وکیل همراه با وکالتنامه محضری و اصل شناسنامه
    3- ارائه آخرین گواهی اخذ شده از شهرداری
    4- پوشه
    5- فرم درخواست
    6- در صورت داشتن تقاضای توسعه بنا ارائه اصل پیمانکار قبلی
    7- در صورت داشتن تقاضای اصلاح پروانه ارائه اصل پروانه قبلی

     

    تعداد بازدید :1737
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: