اوقات شرعی
 
     
   • مراحل صدور پایان کار

    مدارک مورد نیاز

    - ارائه اصل و کپی سند مالکیت 
    2- ارائه اصل و کپی پروانه ساختمانی 
    3- حضور مالک یا وکیل همراه با شناسنامه و وکالتنامه محضری 
    4- پوشه 
    5- تکمیل فرم درخواست 
    6- ارائه آخرین فیش نوسازی 
    7-در صورت تقاضای مالک جهت انجام آیین نامه حذف بازدید ارائه اظهارنامه توسط مالک و مهندس ناظر جهت صدور گواهی عدم خلاف

    تعداد بازدید :1336
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: