اوقات شرعی
 
     
   • صدور استعلام

    مدارک مورد نیاز

    1- ارائه اصل و کپی سند مالکیت 
    2- حضور مالک یا وکیل به همراه شناسنامه و کپی آن 
    3- آخرین فیش نوسازی 
    4- آخرین گواهی تایید شده شهرداری 
    5- پوشه و فتوکپی مدارک 
    6- ارائه اصل استعلام 
    7- تعهدنامه رسمی 
    8- ارائه اظهارنامه محضری مالک و خریدارجهت استفاده از آیین نامه حذف بازدید 
    9- ارائه گواهی انحصار وراثت برای املاکی که در ورثه قرار دارد {حضور کلیه وراث یا وکیل قانونی آنها الزامی است.

    تعداد بازدید :1450
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: