پیگیری

منطقه سه شهرداری مشهد مقدس

آدرس : خواجه ربیع7- داخل بوستان بزرگ بهار - ساختمان قدیم فرهنگسرای قرآن و عترت - جنب مجتمع شوق و زندگی - ساختمان منطقه سه شهرداری مشهد مقدس
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۳۷۹۹
فکس : ۰۵۱۳۱۲۹۳۷۹۳
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.zone3.mashhad.ir
فهرست واحدهای سازمانی
No Cache
Gt: 1.6221327781677
Qt: 1.6013519763947