فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰ ۳۷
طبقه بندی: اخبارمنطقه
چچ
سه مورد پرونده بخشودگی ریالی

در جلسه کمیته نظارتی شماره پنج انجام شد؛

سه مورد پرونده بخشودگی ریالی

در جلسه کمیته نظارتی شماره پنج شورای اسلامی شهر مشهد که در منطقه سه برگزار شد، ۸ پرونده مورد بررسی و ۳ پرونده مورد بخشودگی ریالی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه مشهد، جلسه کمیته نظارتی شماره پنج شورای اسلامی شهر مشهد در منطقه سه با حضور خانم بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد، آقایان محمد حسین ودیعی و غلامحسین صاحبی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، شهردار منطقه سه، رئیس اداره درآمد منطقه، دبیر پیگیری ویژه شهردار و دبیر کمیته نظارتی شماره پنج برگزار شد. در این جلسه ۸ مورد پرونده مورد بررسی قرار گرفت که ۷ مورد آن مربوط به پرونده های شهروندان منطقه و یک مورد دیگر آن ارائه گزارش عملکرد سازمان بازآفرینی شهری بود. در ادامه جلسه و بررسی پرونده‌ها، سه مورد از پرونده های شهروندان مورد بخشودگی ریالی قرار گرفت. اعضای کمیته نظارتی از سطح برگزاری جلسات برای حل مشکلات و بررسی آنان رضایت داشتند و آنان از محل خدمت کارکنان منطقه بازدید کردند.
منبع: