پنجشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۲۷ ۲۱
طبقه بندی: اخبارمنطقه
چچ
رفع خطر سه ملک فاقد استحکام بنا در منطقه سه

رفع خطر سه ملک فاقد استحکام بنا در منطقه سه

شهردار منطقه سه گفت: سه ملک فاقد استحکام بنا در رسالت ۳۶، کشمیری ۱۹ براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و سه مورد پی و شفته رفع خطر گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، امید رضا رحمانیان اظهار کرد: براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یک ملک فاقد استحکام بنا در حال ساخت واقع در رسالت ۳۶ با دستور مقام قضایی تخریب شد. وی افزود: یک ملک فاقد استحکام بنا واقع در کشمیری ۱۹ براساس بند ۱۴ رفع خطر گردید. شهردار منطقه سه با بیان اینکه، همچنین سه مورد پی و شفته براساس بند ۱۴ قانون شهرداری تخریب شد، خاطرنشان کرد: همچنین یک طبقه از یک ملک در حال ساخت فاقد استحکام بنا در رسالت ۳۶ به دستور مقام قضایی و بند ۱۴ رفع خطر گردید.

منبع: