فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱ ۲۰
طبقه بندی: اخبارمنطقه
چچ
بررسی ۸۰ پروژه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ منطقه ۳ مشهد

در جلسه مشترک دفاتر تسهیل گری و شهرسازی انجام گرفت

بررسی ۸۰ پروژه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ منطقه ۳ مشهد

بالغ بر ۸۰ پروژه با موضوعات بهسازی محیط شهری، پیاده روسازی معابر و بازپیرایی پارکهای خطی و محلی انتخاب شد.

سرپرست شهردار منطقه ۳ مشهد از بررسی پروژه های پیشنهادی سال ۱۴۰۰ این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ مشهد، امید رضا رحمانیان با اشاره به اینکه در این جلسه ۵ دفتر تسهیل گری منطقه حضور داشتند، تصریح کرد: هر کدام از این دفاتر موضوعات مختلفی از پروژه های شهری مطرح کردند که قالب آن در راستای بهسازی محیط شهری و پیاده روسازی های بود.
وی تاکید کرد: در این جلسه دفاتر تسهیل گری، پیشنهادات پروژه های ۱۴۰۰ خود را مطرح و پس از بحث و بررسی موارد اولویت دار و قابل اجرا در سال ۱۴۰۰ را به تصویب عوامل اجرایی و کارشناسان منطقه قرار گرفت و مقرر گردید در سبد پروژه ۱۴۰۰ منطقه گنجانده شود.
مهندس رحمانیان ادامه داد: بالغ بر ۸۰ پروژه با موضوعات بهسازی محیط شهری، پیاده روسازی معابر و بازپیرایی پارکهای خطی و محلی مطرح شد که امید است که در صورت تخصیص اعتبارپروژه ها و تحقق آنان، گام موثری در جهت اعتماد سازی و رضایتمندی شهروندان منطقه برداریم.