فهرست طبقات
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ۲۳:۴۶ ۲۲۷
طبقه بندی: اخبارمنطقه
چچ
2KfYsiDYp9io2KrYr9in2Yog2LPYp9mEINis2KfYsdmKINiq2KfZg9mG2YjZhiDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgMyDZhdi02YfYryDYtdmI2LHYqiDar9ix2YHYqtibINio2LHYrtmI2LHYryDZgtin2YbZiNmG2Yog2KjYpyA4MCDYrtmI2K/ZiNix2Yog2LrZitixINmF2KzYp9iyINiq2K7ZhNmK2Ycg2K7Yp9mDINmIINmG2K7Yp9mE2Yc=

از ابتدای سال جاری تاکنون در منطقه 3 مشهد صورت گرفت؛ برخورد قانونی با 80 خودوری غیر مجاز تخلیه خاک و نخاله

شهردار منطقه 3 مشهد از برخورد با 80 دستگاه خودروی تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله در این منطقه خبر داد.

 ساسان نورین مقدم در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد با اعلام این خبر گفت: با توجه به راه اندازی اکیپ ویژه جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله با اعتبار 300 میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون 80 دستگاه خودروی متخلف در این زمینه توقیف و جهت اعمال قانون به پارکینگ منتقل شده است.
وی تصریح کرد: این اکیپ ویژه به صورت شبانه روزی به منظور برخورد با هرگونه تخلیه غیر مجاز در سطح منطقه گشت زنی می کند.
شهردار منطقه 3 مشهد ادامه داد: تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله در کنار اینکه نازیبایی بصری را به وجود می آورد باعث شیوع بیماری سالک نیز می شود.
نورین مقدم با اشاره به میزان خاک و نخاله جمع آوری شده در منطقه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه 10هزار و 600 تن خاک و نخاله و سرشاخه از سطح منطقه جمع آوری شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.811380704244
Qt: 3.2521648406982