فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ ۲۳:۴۱ ۳۰۸
طبقه بندی: اخبارمنطقه
چچ
2b7ZhNmF2KggNDE0INi12YbZgSDZhdiy2KfYrdmFINiv2LEg2YXZhti32YLZhyAzINmF2LTZh9iv

پلمب 414 صنف مزاحم در منطقه 3 مشهد

شهردار منطقه 3 مشهد گفت: در سال گذشته 414 صنف مزاحم و آلاینده در این منطقه پلمب شد.

 ساسان نورین مقدم اظهار کرد: در سال گذشته در راستای حمایت از حقوق شهروندان، حفظ آرامش ساکنان محل و جلوگیری از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم بیش از 15 هزار و 131مورد بازدید از صنوف مزاحم منطقه به عمل آمده است.
وی گفت: بیش از 80 درصد مزاحمت های صنوف در سطح منطقه 3 مربوط به خدمات خودرویی است که به واسطه برخورد قاطع تاکنون 30 درصد به مجتمع های صنفی منتقل شده اند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4925152460734
Qt: 1.3068764209747