پیگیری

روابط عمومی

آدرس : بین خواجه ربیع ۷ و ۹ - بوستان بزرگ بهار - ساختمان منطقه سه شهرداری مشهد مقدس - طبقه همکف
تلفن : ۳۱۲۹۳۷۲۵
فکس : ۳۱۲۹۳۷۲۷
آدرس وب سایت : www.zone3.mashhad.ir
ساعات کاری : 7:30 تا 14:30
فهرست پست های سازمانی
No Cache
Gt: 1.4628146489461
Qt: 1.3541765213013