پیگیری

منطقه سه شهرداری مشهد مقدس

تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۳۷۰۲
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.zone3.mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:30
پنج شنبه 7:30 تا 13:30
فهرست پست های سازمانی