شماره: 199000764

منطقه 3 مناقصه عمومی

موضوع : نرده گذاری و احداث دیوار پارک مهر مادر 17

موضوع : آگهی دعوت به مناقصه عمومی پروژه نرده گذاری و احداث دیوار پارک مهر مادر 17  با سلام و احترام         شهرداری منطقه سه مشهد با توجه به مجوز شماره 3/99/46495 تاریخ 99/09/02در نظر دارد مناقصه ای با مشخصات زیر را برگزار نماید: موضوع مناقصه عمومی: نرده گذاری و احداث دیوار پارک مهر مادر 17 مبـلغ برآورد: 4.741.32...

زمان شروع:1399/09/12
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/09/23 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/09/23 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/09/25 08:30:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

نویسنده: رضا امینی خواه

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

شهردار منطقه

امیدرضا رحمانیان

خدمات شهروندی