اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   •    
    سطح منطقه
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۳/۲۰تاریخ خاتمه :۱۳۹۱/۰۵/۱۵
    مبلغ اعتبار :338,400,000 ریال
    سطح منطقه
    تاریخ شروع :۱۳۹۰/۰۳/۲۷تاریخ خاتمه :۱۳۹۰/۰۵/۲۷
    مبلغ اعتبار :202,000,000 ریال