اوقات شرعی
 
     
   • نشست فرهنگی - اهداف

     هدف : بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های فرهنگی سطح منطقه

    اعضای نشست: شهردار منطقه ، معاون منطقه ، رئیس اداره فرهنگی ، روسای ادارات نواحی  ، رئیس اداره برنامه ریزی ، کارشناسان فرهنگی نواحی و مشاور کنترل پروژه

    تعداد بازدید :380
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: