اوقات شرعی
 
     
   • نشست شهرسازی - اهداف

    هدف: بهبود رویه های پاسخگویی به ارباب رجوع و دستیابی به راهکارهای تحقق پذیری درآمد 

    اعضای نشست:  شهردار منطقه ، معاون منطقه ، معاونین حوزه های تخصصی ، روسای نواحی ، رئیس اداره درآمد ، رئیس اداره برنامه ریزی ، روسای شهرسازی نواحی ، مسئولین درآمد نواحی ، رئیس اداره املاک ،رئیس اداره نظارت و مهندسی بر ساخت و سازها

    تعداد بازدید :438
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: