اوقات شرعی
 
     
   • نشست املاک- اهداف

    هدف: بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های تملک سطح منطقه

    اعضای نشست:  شهردار منطقه ، معاون منطقه و معاونین حوزه های تخصصی ، رئیس اداره املاک ، رئیس اداره برنامه ریزی ، کارشناسان املاک و کارشناسان اداره برنامه ریزی ، مشاور کنترل پروژه 

    تعداد بازدید :425
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: