اوقات شرعی
 
     
   • نشست اجرایی

    هدف: بررسی پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه های عمرانی سطح منطقه

    اعضای نشست کمیته اجرایی: شهردار منطقه، معاون منطقه و معاونین حوزه های تخصصی ، روسای حوزه ها ی تخصصی ، رئیس اداره برنامه ریزی، روسای ادارات نواحی ، کارشناسان حوزه های تخصصی ، کارشناسان اداره برنامه ریزی ، مسئولین عمران شهری نواحی ، مشاور کنترل پروژه

    تعداد بازدید :434
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: