اوقات شرعی
 
     
   • بانک های منطقه

    نام بانک

    منطقه

    ناحیه

    محله

    خصوصی/دولتی

    آدرس

    رفاه کارگران

    3

    1

    هاشمی نژاد

    خصوصی

    بین هاشمی نژاد7و9

    صادرات

    3

    1

    هاشمی نژاد

    دولتی

    چهار راه عشرت آباد

    بانک سپه

    3

    1

    هاشمی نژاد

    دولتی

    بین شیرازی 21و23

    صادرات

    3

    1

    هاشمی نژاد

    دولتی

    بین شیرازی 21و23

    ملت

    3

    1

    هاشمی نژاد

    دولتی

    حجت 27

    ملی

    3

    1

    هاشمی نژاد

    دولتی

    بین هاشمی نژاد 1/19 و1/21

    مسکن

    3

    1

    راه اهن

     

    بین کامیاب 17و19

    مسکن

    3

    1

    راه اهن

     

    ایت الله عبادی 9

    تجارت

    3

    1

    راه اهن

    دولتی

    روبروی میدان شهدا

    سپه

    3

    1

    راه اهن

    دولتی

    چهار راه خواجه ربیع

    رفاه کارگران

    3

    1

    هاشمی نژاد

    خصوصی

    بین شیرازی  17-19

    سپه

    3

    1

    هاشمی نژاد

    دولتی

     

    سینا

    3

    1

    راه اهن

    خصوصی

    آیت الله عبادی 19و21

    ملی

    3

    1

    راه اهن

    دولتی

    مقدم اداره گمرک

    مسکن

    3

    1

    فاطمیه

    دولتی

    خ گاز بین گاز 13و15

    ملت

    3

    1

    فاطمیه

    دولتی

    خ گاز بین گاز 5و7

    صادرات

     

    1

     

     

     

    صادرات

    3

    1

    فاطمیه

    دولتی

    خ عبادی نبش عبادی

    صادرات

    3

    1

    شیخ صدوق

    دولتی

    حدفاصل چهارراه سیلو و مجلسی

    مسکن

    3

    1

    گاز دوم

    دولتی

    خ عبادی بین عبادی 95 و 97

    تجارت

    3

    1

    فاطمیه

    دولتی

    ادره ناحیه 2 باجه شهرداری منطقه 3

    رفاه

    3

    1

    فاطمیه

    دولتی

    خ گاز بین گاز 3 و 5

    مسکن

    3

    1

    شیخ صدوق

    دولتی

    حدفاصل چهارراه برق وسیلو

    ملی

    3

    1

    شیخ صدوق

    دولتی

    اداره غله وخدمات بازرگانی منطقه 5

    ملت

    3

    1

    شیخ صدوق

    دولتی

    اداره غله وخدمات بازرگانی منطقه 5

     

    تعداد بازدید :1488
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: