اوقات شرعی
 
     
   • داروخانه های منطقه 3
    ردیف نام تلفن آدرس
    1 داروخانه دکتر هاشمی   بلوار طبرسی - چهار راه گاز
    2 داروخانه دکتر معتمدی نژاد   خیابان خواجه ربیع
    3 داروخانه دکتر صدقی   خیابان ایت ا… شیرازی 
    4 داروخانه دکتر حسن آبادی   ابتدای خیابان گاز

     

    تعداد بازدید :1583
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: