5°C 
اوقات شرعی
 
     
   •  
    منبع خبر : روابط عمومی منطقه3شهرداری مشهد
    تعداد بازدید: 579
    کد: 152354
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

    الزام محلات پیرامونی شهر، به اتصال فاضلاب خانگی به اگو شهری

    واقعیت این است که در موضوع رهاسازی فاضلاب خانگی در معابر، شــهرداری بیشتر از ســازمان آب یا اداره بهداشــت درگیر ایــن موضوع اســت؛ چــرا که این اقدام غیربهداشتی شهروندان در اولیــن قــدم زیرســاخت های شــهری را نابود می کند.
    الزام محلات پیرامونی شهر، به اتصال فاضلاب خانگی به اگو شهری

     یکی از مسائل و مشکلاتی که شهرداری ها به ویژه در حاشیه شهر با آن دست و پنجه نرم میکنند، رهاسازی فاضالب خانگی در معابر و خیابانهاست. معضلی که با انواع و اقسام راهکار از تنبیهی گرفته تا فرهنگی همچنان حل نشده باقیمانده است و حتی با اجرایی شدن طرح اگو در برخی محلات، بسیاری از شهروندان هنوز در مقابل وصل شدن به این طرح مقاومت میکنند.
    ســیدهادی صالحــی بایگی، مســئول ناحیه 2شــهرداری منطقه3 که محدوده محلات طبرسی، دروی، رسالت و سیس آباد که بخش عمده بافت پیرامونی را در منطقه تشکیل می دهند در این خصوص به اقدامات شهرداری درخصــوص شناســایی و جمــع آوری انشــعابات غیرمجاز فاضلاب اشاره می کند و می افزاید: منازل محدوده ناحیه 2 طی ســال ها ساخته شده و بسیار کوچک هستند، در نتیجه امکان حفرچاه جذبی وجود ندارد و مالکان ساده ترین راه را که همان رهاسازی به معابر عمومی است انتخاب می کنند.
    وی ادامه می دهد: یکــی از آســیب هــای این مســئله مربــوط بــه گرفتگی کانال هاست و باعث میشود این فاضلاب وارد خیابان شود. ما نیروهایی را ویژه بازکردن راه آب داریم که مجبورند وارد جو و کانال پراز فاضلاب شوند و رفع انسداد کنند.
    رئیس ناحیه 2 منطقه3 با اشاره به اینکه از طرفی موادشیمیایی داخل فاضلاب های خانگی، آسفالت و جوی های آب ما را نابود می کند اظهار می کند: تنها راهی که ما برای برخورد با متخلفان داریم، اســتفاده از ماده 688قانون مجازات اســلامی است که آن هم خیلی دست شهرداری را باز نگذاشــته است. برای همین بسیاری از پرونده های رهاســازی فاضلاب به معابر عمومی به نتیجه نمی رســد.
    وی افزود: البته اکنون با اجرایی شــدن طرح اگو در محدوده محــلات ناحیــه، اداره آب و فاضالب اطلاعات کاملی را از خانه ها و مشترکان جمع آوری کرده است که ما از آن استفاده می کنیم.
    صالحی بایگی یکــی از درگیریهــای اساســی شهرداری در برخی محلات را علاوه بر رهاســازی پســاب، وصلن شــدن مردم به شبکه سراســری جمع آوری فاضالب توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: ما در شهرداری نقشــه های مربوط به این طرح را داریــم و میدانیم که اینک انشــعاب کدام کوچــه و خیابان تحویل شــهروندان شــده اســت و باید بی چون وچرا به اگو متصل شوند. در اولین قدم اما به دنبال استفاده از روشهای قهری مثل قطع انشعاب آب و جریمه مالی اســتفاده نخواهیم بود و از این رو تلاش داریم تا موضوع را از طریق شوراهای اجتماعی محلات مرتفع کنیم.
    رئیس شوراهای اجتماعی محلات ناحیه 2 منطقه 3،با اشاره به اقدامات فرهنگی و تشویقی برای جلب نظر شهروندان برای اتصال فاضلاب خانگی شان به اگو شهری گفت: ما حتی برای اهالی معابری که خودجوش انشعابات غیرمجاز را جمع آوری کردند، طرح های تشــویقی در نظرگرفتیم. نمونه اش سوختانلو 17است که با اتصال همه شهروندان به طرح اگو، ما کوچه را آسفالت کردیم و جدول ها را هم بازسازی کردیم.
    صالحی در پایان با درخواست از شهروندان برای همکاری جدی تر برای ایجاد فضایی پاک و مناسب برای زندگی در خصوص نحوه اطلاع رسانی به شهروندان و اقدامات آتی شهرداری منطقه 3 خاطرنشان ساخت: در حال حاضر برای پیشبرد کار در اخطاریه ها قید می کنیم در فلان کوچه طرح اگو اجرا و انشعاب تحویل داده شده است، بــرای همین مالک ملزم بــه جمع آوری لوله هــای غیرمجاز میشود و در صورت عدم همکاری موضوع از طریق شیوه های قانونی و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
    شهرآرا
     

    تعداد بازدید: 579
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    2 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر