7°C 
اوقات شرعی
 
     
   • مسئول اداره برنامه ریزی شهری : روزبه اکبری
    مسئول اداره برنامه ریزی شهری : روزبه اکبری
    روزبه اکبری
    مسئول اداره برنامه ریزی شهری
    کارشناسی - مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی
    تلفن تماس :2250266
    رایانامه :
    سوابق
    سوابق اجرایی :
    1-رئیس اداره نظارت برساخت وسازها شهرداری منطقه10
     2-کارشناس اداره نظارت شهرداری منطقه 7
    3-معاون اداره نظارت بر ساخت وسازها شهرداری منطقه 3
    4-سرپرست اداره نظارت برساخت وسازها شهرداری منطقه 3
    5-کارشناس مسئول واحد پیگیری شهرداری منطقه 3
    6-مسئول صدورپروانه شهرداری منطقه 3
    7-کارشناس مسئول واحدهای اقامتی  فصلی  شهرداری منطقه 3وٍثامن
    8-مسئول صدور مجوزها واستعلامات  اداری  شهرسازی شهرداری منطقه3
    9-مسئول تشکیل پرونده شهرداری منطقه 3
    10-کارشناس حفاری درفنی عمران شهرداری منطقه3
    11-ناظر پروژهای عمرانی(زیر سازی ،روسازی ،روکش آسفالت ،جوی وجدول وطراحی هندسی)  وفضای سبز(پارک یوسف زاده ،سنگی)وزمینهای روبازومخازن آب شهرداری منطقه 3
    12-مسئول پروژه های آسفالت مشارکتی شهرداری منطقه3
    13-مسئول فنی  وعمران ناحیه  یک شهرداری  منطقه3
    14- مسئول فنی  وعمران ناحیه  سه شهرداری  منطقه3
    15-پیشخوان شهرسازی ناحیه 2شهرداری منطقه 3
    16-مسئول تقسیط   درآمد شهرسازی ناحیه2شهرداری منطقه3
    17-مسئول پاسخگویی137ناحیه دوشهرداری منطقه3
    18-رئیس    شهرسازی  ناحیه 3شهرداری منطقه3
    19-کارشناس شهرسازی  ودرآمد ستاد شهرداری منطقه3
    20-نماینده شهرداری منطقه 3درکمیسیون ماده77
     
    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :2250266فکس :2250266
    رایانامه :--

     

                                                                                        گزارش عملکرد                                        شرح وظایف

    تعداد بازدید :240