7°C 
اوقات شرعی
 
     
   • معاون ناحیه 2 : ملیحه فرزینی
    معاون ناحیه 2 : ملیحه فرزینی
    ملیحه  فرزینی
    معاون ناحیه 2
    تلفن تماس :2194603
    رایانامه :
    سوابق
    سوابق اجرایی :

    رئیس شهرسازی ناحیه 1 منطقه 3

    معاون ناحیه 2 منطقه 3

    سایرسوابق:

    عضوکمیته تخصصی برنامه اجرایی سالانه شهرداری مشهد وسازمانهای تابعه

    عضو کمیته تخصصی استقرار،پیاده سازی ونگهداری سیستم مدیریت کیفیت،براساس استاندارد

    کارشناس طرح وبرنامه مدیریت طرح های توسعه شهری

    کارشناس طرحهای تفصیلی واجرای مدیریت طرح های توسعه شهری

    کارشناس شهرسازی،معاونت شهرسازی ومعماری

    نماینده مدیریت طرح های تفصیلی واجرایی درخصوص شناسایی مشکلات طرح ها در پروژه سیستم یکپارچه شهرسازی

     

    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :2194603فکس :2194603
    رایانامه :--

     

                                                                                گزارش عملکرد                                        شرح وظایف

    تعداد بازدید :375